Web design je proces planiranja, izrade i dizajniranja web stranice.

Izrada interent stranica

Web dizajn i izrada Web trgovina

Da bi napravili finalni proizvod tj. web stranicu potrebno je spojiti različite elemente u cjelinu, a to su: programiranje i prilagodba cms-a (Content Management System-a ili Sustava za upravljanje sadržajem), te ilustracija, fotografija i multimedija. Svi ti elementi čine jedinstvenu cjelinu koju nazivamo web stranicom.

Što čini dobar web design a time ujedno i dobar web?

Za izradu dobrog web design -a potrebno je poznavati tehničku prirodu Interneta i biti prilagodljiv svakodnevnim promjenama.

Web design je dinamičan te se konstantno mijenja, grana i obnavlja.

Tijekom izrade web design -a potrebno je upoznati se sa željama klijenta i sa potrebama krajnjih korisnika, kako bi se izradila stranica koja će dati željene rezultate.

Dobar web design, a ujedno i dobar web čini: dobar sadržaj, dobar design, dobra prezentacija, dobra tehnologija, dobar blog, dobre novosti, dobar face profil i svi ostali on-line servisi i mediji koji su u sprezi s njim.

Dobar web design je kao dobar film, ima dobru priču, režisera, dobre glumce, a i dobre gledaoce.
Znači web design je mješavina dizajna, sadržaja, tehnologije, ali i korisnika koji ga posjećuju.

Web je poslovni proces na kojem se vodi marketing, PR, prodaja, podrška korisnicima.

Tijekom izrade web design -a potrebno je upoznati se sa željama klijenta i sa potrebama krajnjih korisnika, kako bi se izradila stranica koja će dati željene rezultate.

Izrada interent stranica

Web dizajn i izrada Web trgovina

Dobru web stranicu, a ujedno i dobar dizajn čine:
  • kvalitetan sadržaj
  • dobar design
  • dobra prića – kvalitetno osmišljena prezentacija tvrtke ili projekta
  • tehnologija izrade
Ali i
  • dobar blog
  • dobre novosti
  • dobar facebook profil i svi ostali on-line servisi i mediji koji su u sprezi s njim.
Moglo bi se reći da je dobar web design kao dobar film, ima dobru priču, režisera, dobre glumce, a i dobre gledaoce. Znači web design je mješavina dizajna, sadržaja, tehnologije, ali i korisnika koji ga posjećuju. Web više nije zamjena posjetnicu kao prije desetak godina. Dobar web je poslovni proces. Sa izradom web stranice na kojem se vodi marketing, PR, prodaja, podrška korisnicima.
Cijene

ODABERITE
OPCIJU

Osnovne cijene mogu varirati te ovise o Vašim potrebama te količini posla.

Mjesečno plačanje

OD 200.00 kn/mj
Ugovor na 2 godine
CMS
Responzivni dizajn
SEO optimizacija
Održavanje

Web trgovina

VEĆ OD 6000.00 kn
Responzivni dizajn
CMS
Responzivni dizajn
Plus paktet web aplikacija
SEO optimizacija

Reference